Ortoptické pracoviště v Oční optice Horní Počernice

Jak cvičíte s dětmi jejich oči? Na co se při vyšetření soustředíme, to a mnoho více se dočtete zde v našem článku o dětské ortoptice.

autor: Bc. Petronela Weberová

Ortoptika je specializovaný oční obor, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu poruch binokulárních funkcí při šilhání (strabismu), tupozrakosti (amblyopii) a dvojitého vidění (diplopii). Jedná se o určitý druh rehabilitace, při kterém dochází k nácviku spolupráce očí prostřednictvím speciálních metod, přístrojů, filtrů a hranolových skel (prismat).

Indikaci ortoptického cvičení předchází komplexní vyšetření očním lékařem a nastavení správné korekce. Pokud je cvičení doporučeno, dítě dochází do cvičebny zpravidla 1x týdně na dobu 30-40minut. Péče je v naší ordinaci plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Cvičení jsou sestavena individuálně k věku, vyspělosti a schopnostem dítěte a také dle typu a rozsahu zrakové vady. Jedná se o dlouhodobou, často se opakující terapii. Ve výsledku však léčba vede ke správné oční spolupráci, což je důležitá schopnost pro dobré pracovní uplatnění a zkvalitnění života.

Ortoptika obnáší:

  1. Ortoptický rozbor

Ortoptický rozbor se provádí vždy před začátkem ortoptického cvičení pro diagnostické zhodnocení zrakové poruchy a aktuálního stavu binokulární spolupráce.  V závěru série cvičení se poté rozbor opakuje pro zhodnocení stavu po probíhající léčbě před kontrolou u očního lékaře.  Je možné jej provést i u dospělých pacientů s diplopií, která může vzniknout z různých příčin (úrazy, mozkové příhody, metabolická či nádorová onemocnění aj.)Ortoptický rozbor zahrnuje zjištění zrakové ostrosti do blízka a do dálky, vyšetření motility, konvergence a fixace, zakrývací test ke zjištění typu a velikosti šilhání, zjištění stavu a stupně binokulárního vidění v prostoru (Worthův test, Bagoliniho skla, prismata) a na přístrojích (synoptofor, cheiroskop) a vyšetření přítomnosti a hloubky prostorového vidění. Dle spolupráce rozbor trvá 30 – 60 minut.

  1. Pleoptická cvičení

Pleoptika zahrnuje soubor stimulačních cvičení, jejichž cílem je zlepšení zrakové ostrosti tupozrakého oka. Rozlišujeme cvičení aktivní, při kterých je dítě aktivně zapojeno, a cvičení pasivní, při kterých dochází ke stimulaci oka na přístrojích v ortoptické cvičebně pod dohledem ortoptistky. Cvičení je založeno na spolupráci oko-ruka, oko-noha, oko-paměť a maximálně využívá přirozenou hravost a fantazii dítěte. Pro úspěšnou léčbu tupozrakosti je nezbytné i pravidelné domácí cvičení. Vhodné je např. obkreslování, vypichování, vystřihování, navlékání korálků, společenské hry aj. Nejvyšší úspěšnost léčby lze očekávat u dětí do 6 let, u starších dětí jsou výsledky velmi individuální.

  1. Ortoptické cvičení

Ortoptickým cvičením dochází k nácviku oční spolupráce. Cvičení probíhá na přístrojích a pomocí různých pomůcek, např. troposkop, stereoskop, cheiroskop, prismata aj. Indikováno je u pacientů se šilháním, po operaci šilhání, po rozcvičení tupozrakého oka pleoptickou léčbou, ale i u dospělých pacientů s diplopií.

Ortoptické pracoviště

Ortoptické pracoviště
OKHP-Ortoptické pracoviště

čekárna

Čekárna dětské oční ordinace