Při používání brýlí dbejte na:

• při nasazení brýlí a jejich sejmutí používejte vždy obě ruce
• neodkládejte Vaše brýle přední stranou dolů na tvrdou plochu
• brýle uchovávejte pouze v pouzdrech, která jsou pro tento účel vyrobena
• k čištění brýlí používejte k tomu určené mikrovlákno, případně roztok určený na čištění brýlí, vyvarujte se čištění hrubými materiály a používání jiných roztoků, než těch, které jsou pro tento účel vyrobeny
• nevystavujte brýle nadměrnému mechanickému namáhání, neohýbejte v žádném případě koncovky stranic, nedeformujte brýle, nerozevírejte stranice brýlí o větší úhel než je nastaveno z výroby
• nevystavujte brýle kapalinám, chemikáliím nebo agresivním plynům, které by mohli poškodit obroučku brýlí, materiál čočky, nebo vrstvy nanesené na čočce
• nedávejte brýle do pračky, myčky, mikrovlnky, mixéru nebo jiného přístroje, který by je mohl poškodit
• nenechávejte brýle v dosahu dětí mladších 3 let, pokud k tomu nejsou přímo určeny, hrozí například vdechnutí malých částí či jiná zdravotní rizika
• žádné brýle, ani sluneční, nepoužívejte k přímému pozorování slunce, brýle také dlouhodobě nevystavujte intenzivnímu slunečnímu nebo světelnému záření
• nevystavujte brýle nadměrným teplotám nižším než -10˚C nebo vyšším než 50˚C
• nevystavujte brýle nadměrnému prachu, kouři či kamínkům
• nenechávejte Vaše brýle v autě vystavené přímému slunečnímu svitu